Een huis is als een mens, een mens is als een huis. Mensen zijn belangrijk, zij vertellen verhalen. Ik wil me er graag door laten inspireren, hen boetseren of portretteren. Ook dan komen er vragen: wat is het dat binnenste, zie ik het juist…. Er zijn mensen, huizen en mensen die huizen zoeken …….en mensen die huizen zoeken.
Boven de daken fladderen de duiven. Steeds op zoek. Zijn duiven als mensen?

A house is like a person, a person is like a house. People are important, they tell stories. I love to get inspired by them and I want to portray them or sculpt them in clay.
In doing so, many questions arise: what is inside, did I get the picture right, ...?
You've got people, houses and people looking for houses.
Pigeons are hovering over the roofs. Always on the lookout. Are pigeons like people?